Sök tjänst

Välkommen till Mörbylånga kommuns e-tjänster och Mina sidor!

Här kan du som medborgare, företagare eller förening digitalt skicka in ärenden till kommunen. Loggar du in med din e-legitimation innan du börjar ditt ärende, så kan du följa ditt ärende i menyn Mina sidor. Du ser ärendets status, kan läsa/skicka meddelanden och få återkoppling i ärendet. 

Sök bland e-tjänster i sökfältet nedan eller välj bland kategorier och grupper.

Finns ännu inte e-tjänst för det du söker? Använd e-tjänsten för att ladda ner blankett (kategori "Övriga tjänster").

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (31)

  Ekonomi (1)

  Förskola, skola och utbildning (7)

  Samhällsplanering och trafik (11)

  • Anmälan av snöröjningsskada

   Anmälan av snöröjningsskada

  • Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

   Med den här tjänsten kan du skicka in en beställning för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet.

  • Ansökan om bidrag till enskilda vägar

   Vägförening/samfällighet kan ansöka om bidrag till enskilda vägar.

    

  • Ansökan om grävtillstånd i kommunal mark med tillhörande trafikanordningsplan

   Här kan ledningsägare ansöka om grävtillstånd för gräv- och schaktarbeten i kommunal mark med tillhörande trafikanordningsplan.

   Grävarbeten på allmän mark för nedläggning av rör, kablar och dylikt kräver att markavtal upprättas.

  • Parkeringstillstånd rörelsehindrad - ansökan

   Här kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  Stöd och omsorg (11)

  • Anmälan Vuxen

   Anmälan Vuxen

   Anmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att en vuxen person far illa. 

   E-tjänsten är en extern tjänst. Inga svar eller kommunikation sker i Mina sidor. 

    

  • Ansökan Barn och Unga

   I e-tjänsten kan du ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen.

   E-tjänsten är en extern tjänst och inget svar/kommunikation kommer att ske i Mina sidor.

  • Ansökan Vuxen

   Ansökan Vuxen

   Det finns hjälp och stöd att få.

   E-tjänsten är en extern tjänst. Inga svar eller kommunikation sker i Mina sidor. 

  • Boka tid hos familjerådgivningen

   Bokning av möten med familjerådgivningen.

  • Hemsjukvård och hemtjänst/trygghetslarm vid tillfällig vistelse i Mörbylånga kommun

   Legitimerad personal i vårdtagares folkbokföringskommun, vars vårdtagare ska vistas tillfälligt i Mörbylånga kommun, ansöker om hemsjukvård och/eller beställa hemtjänst och trygghetslarm. 

  Uppleva och göra (10)

  • Boka besök på Eketorps borg

   Som företag, förening/organisation eller kommun kan du här boka besök på Eketorps borg.

  • Boka sporthall och samlingslokal

   Här kan du boka och omboka hall- och plantider i kommunens idrottsanläggningar samt ett antal övriga lokaler

   Extern e-tjänst. Återkoppling sker inte i Mina sidor. 

    

  • Landsbygdspeng

   Här kan föreningar och allmännyttiga stiftelser ansöka om landsbygdspeng

   Extern e-tjänst. Återkoppling sker inte i Mina sidor. 

  • Sök föreningsbidrag

   Här kan du söka ett antal olika föreningsbidrag kopplade till Kultur & Fritid

   Extern e-tjänst. Återkoppling sker inte i Mina sidor.

  Övriga tjänster (6)