Lagen om mottagande av asylsökande - dagersättning/särskilt bidrag

LÄS MER

Här kan du som asylsökande ansöka om dagersättning eller särskilt bidrag enligt LMA (Lagen om mottagande av asylsökande).

Notera att ansökan bara avser dig som ansökt om uppehållstillstånd med gymnasielagen. Övriga asylsökande söker och erhåller ersättning från Migrationsverket

Kontakt:
Myndighetsavdelningen
Tfn: 0485-470 00
kommun@morbylanga.se 

Mer information:
https://www.morbylanga.se/stod-omsorg/Pengar-och-bidrag/Ekonomiskt-bistand/