Anmälan Barn och Unga

LÄS MER

Anmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn eller ungdomar far illa.

Misstänker du att ett barn eller en ungdom far illa i din närhet? Du kan anmäla misstanke som privatperson eller i tjänsten. 

 

Vid akut nödsituation ring 112 eller Socialjour tfn 010 - 35 47 184 (kvällar och helger Sydostjouren tfn 020-453 900)

E-tjänsten är en extern tjänst och inget svar/kommunikation kommer att ske i Mina sidor.

 

 

Personuppgiftsansvarig

Socialförvaltningen
gdpr@morbylanga.se