Anmälan om specialkost/allergi i förskola/skola/fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäls specialkost och/eller allergi för barn i förskola/skola/fritidshem

Just nu kan ärenden som gäller för vårterminen och sommaren 2024 skickas in.
Ärenden som gäller för läsår 24/25 kan skickas in från och med 1/8.

En av vårdnadshavarna fyller i e-tjänsten. Anmälan kommer till skolköket och för kännedom till skolsköterskan.
Du som vårdnadshavare behöver informera personal/mentor om vilken specialkost ditt barn äter. 

Tänk på att anmäla specialkost i god tid så att information hinner nå fram och att köken har chans att laga kosten. Skicka in ansökan senast tre dagar innan kosten ska börja serveras.

Ny anmälan om specialkost ska skickas in vid varje läsårsstart. Har det inte blivit några ändringar av barnets specialkost/allergi går det bra att kopiera gällande läkarintyg och bifoga detta i e-tjänsten. Läkarintyg ska skickat med första gången anmälan skickas in. Därefter ska läkarintyget förnyas vid skolstarten i förskoleklass och när eleven börjar nytt stadium (åk 4 och åk 7) om ingen förändring sker under tiden. Vid förändringar behöver nytt läkarintyg skickas in. 

Vid ändrade förhållanden, till exempel vid byte av klass eller avdelning är vårdnadshavaren ansvarig att meddela det direkt till köket.

Vid byte till ny förskola eller skola behöver ny anmälan om specialkost skickas in i denna e-tjänst.

Vänligen läs igenom informationstexten i e-tjänsten innan anmälan fylls i.

Vid frågor vänd er till kostenheten 010-35 471 42.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa