Modersmålsundervisning - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om modersmålsundervisning ska ske senast den 15 april inför kommande hösttermin och senast den 15 oktober inför kommande vårtermin.

Har eleven två vårdnadshavare som bor på samma folkbokföringsadress behöver endast en av vårdnadshavarna signera anmälan.

Har eleven två vårdnadshavare som bor på olika folkbokföringsadresser, så behöver båda bekräfta anmälan genom signering med Bank-ID.  

Inskickad ansökan behandlas av rektor.

Svar på ansökan kommer till "Mina sidor".  

Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer till och från modersmålsundervisningen. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa