Ansökan om bidrag till enskilda vägar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vägförening/samfällighet kan ansöka om bidrag till enskilda vägar.

Ansökan ska styrkas genom ett bifogat underskrivet och justerat protokoll från vägens ägare. 

Kommunen kan vid behov begära in kompletteringar. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa