Anmälan om utflytt - skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När elev i kommunal skola flyttar ut ur kommunen eller byter skola till en fristående skola, måste e-tjänsten "Anmälan om utflytt - skola" fyllas i.

Har du fler än ett barn som ska sluta i kommunal skola fyller du i en e-tjänsten per barn. 

Har ditt barn haft fritidshemsplacering? Tänk på att säga upp platsen i tid. Det är två månaders uppsägningstid som gäller. Här görs uppsägning av fritidshemsplacering.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa