Kontaktperson till personer med funktionsnedsättning - intresseanmälan 

LÄS MER

Här kan du fylla i en intresseanmälan om du vill bli kontaktperson till personer med funktionsnedsättning.

Kontakt:
Socialpsykiatrin
Tfn: 0485-470 00
kommun@morbylanga.se 

Mer information:
https://www.morbylanga.se/stod-omsorg/Vill-du-hjalpa-till/Kontaktperson-till-personer-med-funktionsnedsattning/