Ansökan om riksfärdtjänst

LÄS MER

Här kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst är en resa från en kommun till en annan inom Sveriges gränser (utanför färdtjänstområdet).

När du startar e-tjänsten länkas du vidare till Kalmar Länstrafik.

Extern e-tjänst. Återkoppling sker inte i Mina sidor.

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden i Mörbylånga kommun
gdpr@morbylanga.se