Egenvård i förskola/skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Behöver ditt barn läkemedel under tiden på förskolan, skolan eller fritidshemmet?

Just nu kan ärenden som gäller för vårterminen 2024 skickas in. Ärenden som gäller för kommande läsår 2024/2025 kan skickas in från och med måndag vecka 32. Nytt ärende behöver skickas in inför varje nytt läsår eller om barnet byter verksamhet.

I e-tjänsten kan du som vårdnadshavare skicka in uppgifter och instruktioner av insatser som behövs för ditt barn när det är i förskola/skola/fritidshem. Du som vårdnadshavare behöver informera personal, avdelning, mentor, klasslärare att ett egenvårdsintyg är inskickat via e-tjänst. 

Vårdnadshavare kan överlåta egenvårdsinsatser till förskole/skol-/fritidspersonal. Vårdnadshavare behöver informera och instruera personal samt ansvarar för att hålla egenvårdsblankett, läkemedel och material uppdaterade. 

När receptbelagda läkemedel ska ges behöver egenvårdsintyget vara styrkt med ett läkarintyg eller egenvårdsplan utfärdat av behandlande läkare. Bifogas i e-tjänsten. 
När det gäller receptfria läkemedel (t.ex. Alvedon, salvor, ögondroppar, mm) behövs enbart en egenvårdsblankett (digital) fyllas i av vårdnadshavaren. 

Tänk på att anmäla egenvård i så god tid som möjligt, så att information hinner nå fram till alla berörda. Skicka in ansökan senast en vardag innan egenvårdsplanen ska börja gälla för ditt barn. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa