Bygg - anmälan ej bygglovspliktig åtgärd

LÄS MER

Här kan du göra din anmälan på  installationer och ändringar som inte kräver bygglov.

Kontakt:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

Mer information:
https://www.morbylanga.se/Bygglov/