Hemsjukvård och hemtjänst/trygghetslarm vid tillfällig vistelse i Mörbylånga kommun

LÄS MER

Här kan legitimerad personal i vårdtagares folkbokföringskommun, vars vårdtagare ska vistas tillfälligt i Mörbylånga kommun, ansöka om sedan tidigare beviljad hemsjukvård och/eller beställa sedan tidigare beviljad hemtjänst och trygghetslarm.

Ärenden via e-tjänsten ska göras i god tid, helst senast 14 dagar innan planerad vistelse. Inför sommarmånaderna önskas längre framförhållning.
Mörbylånga kommun ansvarar ej för hjälpmedel eller eventuella sjukvårdsmaterial och inkontinensmaterial. 

Mer information om tillfällig vistelse i Mörbylånga kommun finns att läsa i e-tjänsten.  

Fakturering till vårdtagarens folkbokföringskommun sker löpande och avtalade insatser debiteras i enlighet med kommunens timtaxa inklusive körtid och körersättning. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Vid behov av hemsjukvård och/eller hemtjänst i annan kommun - kontakta din hemkommun.
  • Legitimerad personal i hemkommunen fyller i e-tjänsten.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa