Anmälan Vuxen

LÄS MER

Anmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att en vuxen person far illa

Är du orolig för att någon i din närhet dricker för mycket alkohol, eller som tar droger, verkar ha problem med spel om pengar och behöver stöd och hjälp med att sluta? Är du orolig för att någon i din närhet har svårt att hantera sin ilska och behöver få hjälp? Det finns hjälp och stöd att få. I denna e-tjänst kan du anmäla till socialtjänsten om du har misstanke eller kännedom om att vuxen person far illa. 
Du kan anmäla misstanke som privatperson eller i tjänsten.

Vid akut nödsituation ring 112 eller Socialjour tfn 010 - 35 47 184 (kvällar och helger Sydostjouren tfn 020-453 900)

E-tjänsten är en extern tjänst och inget svar/kommunikation kommer att ske i Mina sidor.

Personuppgiftsansvarig

Socialförvaltningen
gdpr@morbylanga.se