Anmälan av anläggning för djurhållning (enligt Miljöbalken)

LÄS MER

Här kan du som ska starta ett lantbruk med en anläggning för djurhållning (enligt Miljöbalken), anmäla detta.

Kontakt:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

Mer information:
https://www.morbylanga.se/Miljoskydd/