Medborgarförslag

LÄS MER

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun har rätt att lämna in förslag. Det innebär att även barn samt personer som inte är svenska medborgare och saknar rösträtt får lämna förslag.

Föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar får inte lämna medborgarförslag, eftersom det är den enskildes delaktighet som ska öka.

Varje medborgarförslag får bara behandla en fråga.

Kontakt:
Kommunkansliet
kommun@morbylanga.se
Tfn. 0485-470 00

Mer information:
www.morbylanga.se/medborgarforslag