Ansökan om grävtillstånd i kommunal mark med tillhörande trafikanordningsplan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök om grävtillstånd i kommunal mark med tillhörande trafikanordningsplan

För att få gräva i kommunal gata och i allmän platsmark måste ansökan godkännas av kommunen. För arbete vid väg ska även en trafikanordningsplan bifogas. Det görs i samband med ansökan. Handläggningstiden kan beräknas ta upp till 10 arbetsdagar, eftersom flera aktörer är involverade i handläggningen av ärendet. 

Ansvar

Ansvaret för att arbeten blir utförda enligt kommunens anvisningar ligger hos ledningsägaren. Ledningsägaren har arbetsmiljöansvar och ansvarar för att följa gällande arbetsskyddsbestämmelser. Denna ansökan kan endast göras av ledningsägaren.  

Betalning

Sista steget i ansökan är att genomföra betalning av ansökningsavgiften (1500 kr exkl moms) för grävtillståndet. Avgiften kan betalas med swish, kort eller faktura. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa