Servering alkohol - anmälan av försäljning och servering av folköl

LÄS MER

Här kan du som ska bedriva eller redan bedriver försäljning och servering av folköl skicka in din anmälan.

Kontakt:
Alkoholhandläggaren
Miljö- och byggnadsförvaltningen
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

Mer information:
https://www.morbylanga.se/serveringstillstand/