Anmälan av snöröjningsskada

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du drabbats av en snöröjningsskada kan du göra en skadeanmälan till kommunen.

Mörbylånga kommun kan inte ansvara för alla skador som sker utefter vägarna i kommunen. Ersättning kan endast beviljas i de fall då det visat sig att kommunen eller kommunens anlitade entreprenör orsakat skadan genom fel eller försummelse i enlighet med skadeståndslagens bestämmelser. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa