Redovisning av lotteri

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Redovisning av lotterier

Av förening/organisation utsedd person (lotteriföreståndare) redovisas lotterier i e-tjänsten. Signering med e-legitimation av uppgiftslämnarna krävs för att genomföra redovisningen i e-tjänsten.

Även föreningens/organisationens kassör och kontrollant ska signera inskickat ärende. Detta görs i samband med att ärendet skickas in. Alla parter får ett e-postmeddelande med en länk till signeringen. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa