Logga in med e-legitimation

Använd din personliga e-legitimation för att logga in i e-tjänster och följa ärenden via Mina sidor.  E-legitimation, t ex BankID eller Mobilt BankID, används för att kommunen ska vara säker på vem det är som använt e-tjänsten samt att rätt person får tillgång till rätt ärenden via Mina sidor. Din e-legitimation använder du även vid kontakt med andra myndigheter, såsom Skatteverket och Försäkringskassan.

 

Logga in som anställd

Välj att logga in här om du är anställd inom kommunen och t.ex. ska göra något av följande:

  • Hitta och utföra interna e-tjänster som medarbetare
  • Handlägga/hantera inkomna ärenden där du är behörig handläggare
  • Utföra uppgifter i tjänster avsedda för chefer (exempelvis attestera ärenden)

Du loggas in som anställd med ditt personalkonto i kommunen. Är du uppkopplad mot Mörbylånga kommuns nätverk kommer du att automatiskt loggas in.