Förskola, fritidshem och skolan - anmälan om drift

LÄS MER

Här kan du som ska starta en verksamhet med allmänpliktiga lokaler, som förskola, fritidshem och skola, göra din anmälan.

Kontakt:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

Mer information:
https://www.morbylanga.se/Halsoskydd/