Cistern - ta ur bruk

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare eller företag göra din anmälan om cistern som ska tas ur bruk.

Kontakt:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

Mer information:
https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/Miljo--och-halsoskydd/Miljoskydd/Miljotillsyn-pa-lantbruk/