Värmepump - installation och granneintyg

LÄS MER

Här kan du som vill installera en värmepump för jordvärme, bergvärme, ytvattenvärme eller grundvattenvärme, anmäla din installation.

Här finns även ett granneintyg, som kan behövas då du ska anlägga en värmepump.

Kontakt:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

Mer information:
https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/Miljo--och-halsoskydd/Miljoskydd/Varmepumpar/