Livsmedelsanläggning - registrering

LÄS MER

Här kan du som ska starta en livsmedelsverksamhet, anmäla registrering av livsmedelsanläggning.

Kontakt:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

https://www.morbylanga.se/Livsmedel/