Inkoppling av kommunalt vatten och avlopp

LÄS MER

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet ska du fylla i en så kallad servisanmälan.

Kontakt:
Teknisk affärsverksamhet
tekniska@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

Mer information:
https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/Vatten-och-avlopp/kommunalt-VA/