Servering alkohol - provsmakning

LÄS MER

Här kan du ansöka om serveringstillstånd för provsmakning.

Kontakt:
Alkoholhandläggaren
Miljö- och byggnadsförvaltningen
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

Mer information:
https://www.morbylanga.se/serveringstillstand/