Miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Här kan du skicka in din anmälan gällande miljöfarlig verksamhet.

Kontakt:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

Mer information:
https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/Miljo--och-halsoskydd/Miljoskydd/Miljofarlig-verksamhet/