Störning/olägenhet - anmälan

LÄS MER

Här kan du göra en anmälan av störning eller olägenhet. Det kan exempelvis handla om buller från fläktar och restauranger, mögel i badrum, drag och kyla, bristande ventilation eller andra liknande inomhusmiljöfrågor.

Kontakt:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

Mer information:
https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/Miljo--och-halsoskydd/Halsoskydd/Storande-olagenhet/