Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

LÄS MER

Här kan du som är rörelsehindrad ansöka om parkeringstillstånd.

Kontakt:
Servicecenter
Tfn: 0485-470 00
servicecenter@morbylanga.se 

Mer information:
https://www.morbylanga.se/stod-omsorg/Funktionsnedsattning/Parkeringstillstand/