LSS - insatser enligt 9 §

LÄS MER

Här kan du som brukare eller närstående ansöka om insatser enligt 9 § LSS.

Kontakt:
Myndighetsavdelningen
Tfn: 0485-470 00
kommun@morbylanga.se 

Mer information:
https://www.morbylanga.se/stod-omsorg/Funktionsnedsattning/LSS/