Hemtjänst - insatser med förenklad handläggning

LÄS MER

Här kan du som är över 80 år ansöka om vissa hemtjänstinsatser med förenklad handläggning.


Kontakt:
Myndighetsavdelningen
Tfn: 0485-470 00
kommun@morbylanga.se 

Mer information:
https://www.morbylanga.se/stod-omsorg/Aldreomsorg/Hemtjanst/