LSS - förhandsbesked enligt 16 §

LÄS MER

Här kan du ansöka om förhandsbesked enligt 16 § LSS.

Kontakt:
Myndighetsavdelningen
Tfn: 0485-470 00
kommun@morbylanga.se 

Mer information:
https://www.morbylanga.se/stod-omsorg/Funktionsnedsattning/LSS/