Eldstad/rökkanal (220908)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Eldstäder är ett samlingsnamn på olika typer av rumsvärmare där man förbränner ved, pellets etc. Det kan vara kaminer och insatser, värmepannor, bastuaggregat, kakelugn med flera.

När du ska installera en ny eller byta en befintlig eldstad i din byggnad så behöver du ett startbesked från kommunen innan du påbörjar installationen. 
OBS! Vid installation av skorsten som inte kommer upp genom taket, utan monteras längs med fasaden, kan du behöva söka bygglov för fasadändring också om det är inom detaljplanerat område. 

Kontakta Servicecenter på 0485-47 000 för att få veta vad som gäller för din fastighet.

 

Komplett ansökan

För att komma igång med ditt projekt så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in en komplett ansökan. I e-tjänsten finns information om vilka handlingar som ska bifogas, läs noggrant och skicka in de handlingar som efterfrågas i anmälan så är chansen större att din anmälan går igenom snabbare.

Ta gärna del av våra exempelritningar.

Avgifter

Avgifterna i ärenden tas i enlighet med gällande taxa. Mer information om avgifter för byggärenden.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa