Bostadsanpassning - bidrag

LÄS MER

Här kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om bidrag för bostadsanpassning.

Här finns även en fullmakt som du och en handläggare kan underteckna om du behöver hjälp med att fylla i ansökan.

Kontakt:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

Mer information:
www.morbylanga.se/bostadsanpassning