Trafikanordningsplan vid vägarbete

LÄS MER

Här kan du som ska utföra vägarbete ansöka om en trafikanordningsplan.

Om en gata behöver stängas av helt eller delvis för trafik i samband med grävningsarbete, trädfällning eller tillfälligt arrangemang ska det beviljas av kommunen.

Kontakt:
Teknisk affärsverksamhet
Tfn. 0485-470 00
tekniska@morbylanga.se 

Mer information:
https://www.morbylanga.se/Trafik--Resor/Gator-och-vagar/Schaktning-tillstand/