Skadeanmälan vid vinterväghållning

LÄS MER

Här kan du som invånare anmäla skador som skett vid vinterväghållning.

Kontakt:
Teknisk affärsverksamhet
Tfn. 0485-470 00
tekniska@morbylanga.se

Mer information:
https://www.morbylanga.se/Trafik--Resor/Gator-och-vagar/Snorojning/Snoskador/