Schakttillstånd

LÄS MER

Här kan du som ska utföra schaktarbete, där en gata helt eller delvis behöver stängas av, på kommunal mark ansöka om tillstånd.

Du kan även anmäla skada eller mindre underhållsarbete.

Kontakt:
Teknisk affärsverksamhet
Tfn. 0485-470 00
tekniska@morbylanga.se 

Mer information:
https://www.morbylanga.se/Trafik--Resor/Gator-och-vagar/Schaktning-tillstand/