Lärplattform för vårdnadshavare, edWise

LÄS MER

Skaffa ett eget konto i edWise och följ ditt barns framåtsyftande planering, skriftliga omdömen och frånvaro. EdWise erbjuder också möjligheter att boka utvecklingssamtal och på olika sätt kommunicera med lärarna inom edWise.

Kontakt:
Barn- och ungdomsverksamheten
Tfn. 0485-470 00
kommun@morbylanga.se 

Mer information:
https://www.morbylanga.se/Barn-utbildning/Grundskola/edWise/