Tobaksvaror - försäljning anmälan

LÄS MER

Här kan du anmäla om försäljning av tobaksvaror enligt tobakslagen.

Anmälan kräver att du bifogar ett egenkontrollprogram. Här kan du ladda ner en mall för lämpligt upplägg av kontrollprogrammet.

Kontakt:
Alkoholhandläggaren
Miljö- och byggnadsförvaltningen
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

Mer information:
https://www.morbylanga.se/naringsliv-arbete/Tillstand-och-tillsyn/Tobaksvaror/