Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

LÄS MER

Här kan du som saknar kunskap i svenska språket anmäla dig till en grundläggande utbildning i svenska språket och om det svenska samhället.

Kontakt:
SFI/Skansenskolan
Telefon: 0485-470 00
kommun@morbylanga.se

Mer information:
https://www.morbylanga.se/stod-omsorg/invandring-integration/Svenska-for-invandrare-SFI/