Beräkna avgift för barnomsorgen

LÄS MER

Mörbylånga kommun använder ett system med maxtaxa. Det betyder att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli. Avgiften grundar sig på hushållets inkomst.

Kontaktuppgifter och mer information:
https://www.morbylanga.se/Barn-utbildning/forskola/Avgifter/