E-tjänst förskola

LÄS MER

E-tjänst förskola är kommunens självservice/e-tjänst där du själv kan sköta dina ärenden kring dina barns placeringar i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Har du inte tillgång till e-tjänsten kan du be om blanketter på ditt barns förskoleavdelning/på familjedaghemmet.

Kontakt:
Barn- och ungdomsverksamheten
Tfn. 0485-470 00
kommun@morbylanga.se 

Mer information:
https://www.morbylanga.se/Barn-utbildning/forskola/e-tjanst/