Skolskjuts

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för ditt eller dina barn i grundskolan.

Kontakt:
Skolskjutshandläggaren
Tfn. 0485-470 00
kommun@morbylanga.se 

Mer information:
https://www.morbylanga.se/Skolskjuts