Förskola, skola - specialkost eller allergi

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare anmäla om allergi- eller specialkost i förskola och skola för ditt eller dina barn.

Kontakt:
Kostenheten
Tfn. 0485-470 00
kommun@morbylanga.se 

Mer information:
https://www.morbylanga.se/Barn-utbildning/Grundskola/Skolmat/Specialkost/