Bygglov - begäran om slutbesked

LÄS MER

Här kan du som byggherre begära om slutbesked.

Kontakt:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

Mer information:
https://www.morbylanga.se/Bygglov/