Bygg - anmälan eldstad/rökkanal

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare göra en anmälan för eldstad eller rökkanal.

OBS! Till anmälan ska bifogas planritning som visar eldstadens placering i byggnad. Vid ny rökkanal ska även fasadritning finnas som visar rökkanalens placering och höjd ovan tak.)

Kontakt:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

Mer information:
https://www.morbylanga.se/Bygglov/