Bygglov - ansökan om bygg-, rivning- eller marklov

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare eller byggherre ansöka om bygglov.
Du behöver bygglov om du bland annat ska:

  • bygga nytt
  • bygga till
  • ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer
  • ändra användningen av en byggnad
  • anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (upplag, plank och murar)

Du kan även behöva bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. För att bygga en friggebod behövs normalt inte bygglov.

När du ska riva en byggnad kan du behöva söka rivningslov. Marklov kan behövas när man avsevärt ändrar marknivåer eller önskar fälla träd.

Kontakt:
Miljö- och byggnadsförvaltningen
miljobygg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 00

Mer information:
https://www.morbylanga.se/Bygglov/ 
https://www.mittbygge.se/kommuner/morbylanga.html