Förening - kultur arrangemangsbidrag

LÄS MER

Här kan du ansöka om ekonomiskt stöd till kulturarrangemang.

Kontakt:
Kulturverksamheten
Tfn. 0485-470 00
kommun@morbylanga.se 

Mer information:
https://www.morbylanga.se/uppleva-gora/Kultur/Kulturstod/