Förening - entréavgifter redovisning

LÄS MER

Här kan du redovisa entréavgifter i kommunens sporthallar.

Kontakt:
Fritidsverksamheten
Tfn. 0485-470 00
kommun@morbylanga.se

Mer information:
https://www.morbylanga.se/Foreningsbidrag/