Förening - aktivitetsstöd barn 5-6 år, ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om kommunalt aktivitetsstöd för barn 5-6 år.

Kontakt:
Fritidsverksamheten
Tfn. 0485-470 00
kommun@morbylanga.se

Mer information:
https://www.morbylanga.se/Foreningsbidrag/