Förening - aktivitetsstöd (LOK-stöd) närvarokort

LÄS MER

Här kan du som förening fylla i närvarokort för lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, som ska skickas in tillsammans med ansökan.

Kontakt:
Fritidsverksamheten
Tfn. 0485-470 00
kommun@morbylanga.se

Mer information:
https://www.morbylanga.se/Foreningsbidrag/